Sulje ikkuna

Nestekaasulaitteiden asennusohje. Kuvassa tarvittavien osien tuotenumerot.

Vinkkejä ja tietoa nestekaasuasennuksesta

Mökeillä on usein kaasuliesi pöydällä joka on yhdistetty pöydän alla olevaan kaasupulloon letkun ja säätimen kanssa.
Hyvästä tuuletuksesta on huolehdittaa ja kaapin sokkeliin suositellaan ilmanvaihtoritilää tai -rakoa. Jos käytössä on useampi kuin yksi kaasulaite niin saattaa olla järkevää asentaa automaattinen vaihtaja.

Seuraavassa säännöksiä ja vinkkejä nestekaasulaitteista.

Nestekaasun säilytys
Nestekaasua saa säilyttää sisätiloissa eninmmillään 22 kiloa (2 x 11 kg).

Nestekaasuletkut
Letkujen tulee olla nestekaasulle hyväksyttyä materiaalia, muoviletkut eivät ole sallittuja. Letkun maksimipituus on 1,2 metriä. Jos pituus ylitetään tulee käyttää putkea.

Putket
Rakenteiden läpivienneissä tulee käyttää kupariputkea. Läpivienneissä kaasuputki on suojattava. Läpivienneissä putkea ei saa haaroittaa eikä siinä saa olla liitoksia. Putki tulee olla asennettu niin että siihen pääsee helposti käsiksi tarkastusta varten.

Nestekaasuastia
Nestekaasuastian tulee aina olla pystyasennossa, myös kuljetettaessa, muuten ei varmuusventtiili toimi. Nestekaasuastiaa ei myöskään saa koskaan asentaa maatason alapuolelle, esimerkiksi kellariin.

Automaattinen vaihtaja
Kahden tai useamman pullon rinnakkaiskäytössä voidaan käyttää automaattista vaihtoventtiiliä, huom. erillinen säilytystila. Kun yksi pulloista tyhjenee vaihtaa automatiikka toiseen pulloon.

Säädin
Kotitaloudessa käytettävän paineensäätimen nimellispaineen tulee olla 30 mbar eikä säätimen paine saa olla säädettävissä. Nestekaasupullon sisällä paine on noin 7 kg, ja säädin säätää sen 30 mbar:iin.

Vuodonilmaisin
Asennetaan kiinteästi nestekaasuletkuun, säätimen lähelle. Sillä voit tarkastaa onko järjestelmässä vuotoja. Laite luo turvallisuutta.

Useamman pullon asennus
Jos pulloja asennetaan useampia (yli 22 kg) on ne asennettava ulos teräskaappiin. Kaapin ja senän väli on oltava paloturvallisesta materiaalista. Kaapin tulee olla myös lukittu.

Sulkuventtiili
Sisätiloissa paineensäädin...

Uusi
Sisätiloissa paineensäädin on aina kiinnitettävä suoraan pulloventtiiliin. Pulloventtiili toimii tässä tapauksessa pääsulkuventtiilinä. Kahden tai useamman nestekaasupullon kytkeminen toisiinsa käyttöä varten on siätiloissa kielletty.

Magneettiventtiili 23+ V
Magneettiventtiili asennetaan kupariputkeen. Siinä on valo joka osoittaa onko järjestelmässä kaasua. Venttiili tulee asentaa kaasulaitteen läheisyyteen. Valon sammuessa ei putkessa ole kaasua. Laitteen saa asentaa ainoastaan sähköasentaja (230 V)

Huomautus:
Teksti on käännetty suoraan alkuperämaan Norjan luettelosta. Käännöstekstissä saattaa ilmetä kansallisia eroja. Pyydämme asiakkaitamme tarkastamaan aina laitteen asennuksen yhteydessä että asennus on laillinen.

Sulje ikkuna